Monatsblitz August

Name 5 2 4 6 1 3 Pu Wz Pl
5 Alex X 1 1 1 1 1 5 1
2 Rene 0 X 1 ½ 1 1 2
4 Andreas 0 0 X ½ 1 1 3
6 Kai 0 ½ ½ X 0 1 2 4
1 Leon 0 0 0 1 X 1 2 2 5
3 Malte 0 0 0 0 0 X 0 6